тропос антропос топос uk en
ТРОПОС
Проект Спадщина майбутнього пробує схопити сучасну "культурну спадщину". Для цього ми послуговуємось трьома загальними описовими категоріями. Одна з них - тропос, або тропи, тобто втілені ідеї, задуми, чи ініціативи, які мають потенціал закорінитись у суспільно-культурній пам'яті. Тропи поділяємо на дії (щó робимо), поняття (як про це думаємо) та оповіді (щó розповідаємо). Діями називаємо ті дії, які мають завершений характер в межах якогось окремого задуму чи починання, проекту. Поняттями – проаналізовані дії, топографічні наративи або особисті враження щодо вибраної дії чи місця дії. Оповіді – інакше дискурси/наративи – це важливі теоретичні виклади, тексти чи відсилання.
АНТРОПОС
Задум спадщини майбутнього полягає в тому, що ми пробуємо рівно уважно відповідати на питання "хто", "як" і "де" творить спадщину. Зв’язки між діячем, дією і місцем дії, які тут, на сайті, візуалізовані через поєднання крапок у хмарі, є сполучною тканиною цілого проекту. Діяч для нас – насамперед індивідуальна особа, хоча ми не забуваємо про важливість і роль спільнот (формалізованих чи півформалізованих). Водночас, ми залишаємо можливість для деяких узагальнень діяча у формі його рольових назв, які тут іменуємо звання.
ТОПОС
На кожну категорію можна дивитись через її унікальну власну або через її загальну назви. Ми розглядаємо "топос" у двох його значеннях. Перше стосується безпосередньо культурних місць, про які ми розповідаємо свої історії. Друге – це так звані теми, або топіки (слово більш відоме в західних мовах, що походить від грецького ‘topos’) або загальні теми, які ми переосмислюємо і показуємо через різні задуми, дії, проекти.